Chuyên mục: Chọn ngày tốt

HỎI ĐÁP VỀ NGÀY LÀNH THÁNG TỐT

Vuông: Xin hỏi: Có ngày tốt, ngày xấu hay không?
Tròn: Ồ, có chứ. Các cụ vẫn nói: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành… Xu cát tị hung, đón lành tránh dữ vốn là bản năng của con người. Chúng ta thường nghe: “ Hôm nay ngày lành, tháng tốt…” hay “ Xuất hành giờ đẹp..” mà