Chuyên mục: Phong thủy nhà ở

NHÀ Ở CỦA NGƯỜI DAO

Ở Phú Thọ người Dao có 2 nhóm: Dao Tiền và Dao Quần Chẹt. Theo truyền thống người Dao Tiền ở vùng cao xa xôi hơn. Người Dao Quần Chẹt ở vùng núi gần. Khi đi tìm đất ở mới, các chủ nhà đều có lễ cúng xin Bàn Hồ, tổ tiên người Dao và […]

NHÀ Ở CỦA NGƯỜI H’MONG

Dân tộc H’mông là một trong năm mươi tư dân tộc của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam. Trong dân gian người ta còn gọi tên thân mật là người Mèo. Người H’mông thường sống du canh du cư trên đỉnh núi cao. Các nước Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, […]