Chuyên mục: Tin tức sự kiện

ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG

1. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC.
Ngày 26/8/2019 Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á Việt nam Trần Quốc Trị đã ký quyết định thành lập Hội đồng Khoa học thuộc Viên nghiên cứu ứng dụng Kiến trúc Phong Thủy.