Chuyên mục: Tri thức mới

VÀI NÉT VỀ NHÀ Ở TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM VÀ CÁCH LUẬN SỐ DÂN GIAN

Dân Việt xưa, người miền Bắc sinh sống trong các hang động đá vôi và sống bằng các hoạt động săn thú, hái lượm. Các vùng duyên hải miền Trung như Nghệ An, sống bằng nghề đánh cá. Đến thời đại đồ đá mới (cách đây khoảng 5000 năm), người Việt cổ canh tác lúa nước từ cao nguyên tới đồng bằng