Chuyên mục: Uncategorized

NHÀ Ở CỦA NGƯỜI H’MONG

Dân tộc H’mông là một trong năm mươi tư dân tộc của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam. Trong dân gian người ta còn gọi tên thân mật là người Mèo. Người H’mông thường sống du canh du cư trên đỉnh núi cao. Các nước Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, […]