PHƯƠNG XUẤT HÀNH – CHỌN NGƯỜI XÔNG ĐẤT & BỐ TRÍ PHÒNG KHÁCH NĂM CANH TÝ 2020